Den største forbrydelse forældre kan begå mod deres børn,
er at de har glemt deres barndom
Big Boat
Big Boat
Big Boat
Big Boat
Big Boat
Big Boat
Big Boat
Big Boat
Big Boat
Big Boat

Familiebehandling

Voksne har ansvaret

I en familie er vi tæt forbundne, og hvis en i familien har det svært, rammes hele familien. Børnene er ofte dem, der først viser symptomer på, at der er noget i vejen, og årsagerne kan ofte være, at det er i relationerne, der er noget i vejen. Det er altid de voksne, der har ansvaret for livet i familien. Og ind imellem udvikler familieterapi sig til et arbejde i relationen mellem forældrene. Familiebehandling kan hjælpe til med at løsne op i forhold til usagte ting. Det er ofte både øjen- og hjerteåbner når børnene får hjælp til at sætte ord på deres tanker og følelser. Denne side henvender sig til såvel kommuner samt private med ondt i familien.
Familiebehandling