Terapi

Uddannelse

1986 Social pædagog fra Haderslev Statsseminarium

1994 Afsluttede 2 års uddannelse I pædagogisk massage

1999 Afsluttede 2 års uddannelse som individual terapeut, Jysk Gestaltinstitut

2003 Afsluttede 2½ års uddannelse som Gruppeterapeut ved Jysk Gestaltinstitut

2007 Afsluttede 3 års Intensiv dynamisk korttidsterapi ved Jysk Gestaltinstitut

2008 1-årig Supervisor Uddannelse ved Susanne Bang

2009 Afsluttede 1 års Kognitiv terapi ved misbrug, kognitiv centret i Risskov

2014 1-årig uddannelse til Spædbarnsterapeut/tidlig traumeterapeut


Relevante kurser

1991 1 års Internt kursusforløb på Helsehjemmet i oplevelsesorienteret familieterapi ved Mogens Lund og Ruth Hansen fra Kempler Instituttet

1991 3 dages kursus i supervision ved Inge Petersen

1996 Basiskursus ved Jysk Gestaltinstitut

2005 4 dages parkursus med min mand på Jysk Gestaltinstitut

2008 3 dages kursus ved Marianne David Nielsen i tab og traumer

2009 4 dages kursus i NADA, øreakupunktur

2010 Kursus i personlighedsforstyrrelser ved Erik Simonsen

2011 4 dages Kursus i Glædens og de positive følelser ved Niels Hoffmeyer

2012 4 dages kursus i mindfulness ved Susan Hart og Marianne Bentzen

2013 4 dages Kursus i Love and Forgiveness ved Lennart Shaw

2016 3 dages kursus i stresshåndtering ved Torben Taulov

2017 4 dage med Lars Sørensen omkring Skam og Sjælens længsler

2019 Uddannelsesdage omkring affektiv afstemning ved Anne Larsen

2019 3 dages undervisning ved Bent Falk omkring gestaltterapi

2019 2 dages undervisning ved Marianne Bentzen-: angst og depression og den treenige hjerne


Ansættelsessteder

1987-1995 Helsehjemmet, døgninstitution for anbragte børn og unge. Her arbejde jeg dels med pædagogisk arbejde i forhold til børnegruppen men også med familiesamtaler. stedfortræder for afdelingsleder fra 1991

1996-1999 Pædagog og stedfortræder på opholdsstedet I Reden, Haderslev

1999-2004 Psykoterapeut /familiebehandler på familiecenteret Margarethegården, Løjt Kirkeby Aabenraa Individuel og parterapi, samt gruppeudervisning og terapi herunder misbrugsbehandling

2004-2006 Selvstændig psykoterapeut/supervisor herunder freelance arbejde for kommuner og institutioner

2006-2010 Halvtidsansat på Behandlingsinstition i Haderslev Sydgaarden hvor jeg arbejdede i dagbehandling (terapi og undervisning) i grupper Og det sidste 1½ år arbejdet med misbrugsbehandling i Renbæk Statsfængsel Gruppeundervisning og terapi Kombineret med selvstændig praksis

2010-2012 Misbrugsbehandler på behandlingsafdeling på Statsfængslet Østjylland Individuelle terapier samt gruppebehandling med gruppestørrelser op til 24 indsatte Supervision og faglig sparring af fagfæller. Lavede Yogapraksis med en gruppe indsatte

2012- 2014 Stedfortræder på Ehlershjemmets Familiehus Herunder intern personfaglig supervision.

2014- Faglig koordinator i behandlingsteamet i Familiehuset i Haderslev

2016- Tilknyttet som Censor på psykoterapeutisk Institut IFUAM

2018 Medunderviser i et 5 dages kursus i ”at snakke med børn og deres familier om de ting der kan være svære at snakke om” ”Hvad børn ikke ved har de ondt af”

Copyright: Marianne Schütt 2020
Til højre