Terapi

Terapi

Vi har alle vores personlige grunde til at opsøge en terapeut. Fælles for de fleste af os er, at der er noget vi ønsker at få bearbejdet eller forstå, eller et ønske om en forandring.

Det bærende i terapien vil være at der skabes en kontakt imellem os, og at du vil opleve at føle dig set og hørt.

Jeg er som psykoterapeut interesseret i at støtte dig i din proces, og vil hjælpe dig med at finde det svar som du oftest selv har indeni, men som du har brug for støtte til at finde.

Du bliver hjulpet til at tage ansvar for dig selv og dine relationer. Et ansvar som du måske mangler mod til at tage.

Om du henvender dig på baggrund af angst, vrede, sorg, depression, stress, tab, problemer i relationer, forkerte valg, skyld, skam, meningsløshed, misbrug eller hvad der motiverer dig, så handler det om at kunne rumme sine følelser, sin historie, og ikke mindst sine sårbarheder og styrker.

Det der ligger mig allermest på sinde når jeg arbejder er at møde dig, der hvor du er - og sammen med dig sørge for at skabe den tryghed der gør at du/I tør at folde dig/jer ud. Sammen vil vi skabe et rum for din proces.

Copyright: Marianne Schütt
2020