Terapi

Børn og familie

I en familie er vi nært forbundne, og hvis èn i familien har det svært, rammes hele familien.

Vi vil så gerne skærme vores børn for unødige bekymringer.

Mange af os har i den bedste mening undladt at fortælle børn om noget af det, som vi selv er berørte af, bekymrede for og måske belastede af. (psykiske lidelser, misbrug, samlivsproblemer, sorg, sygdom eller hvad der ellers kan være i livet).

Men børn sanser alt, og har brug for at kende den virkelighed de er en del af. De mistrives i det usagte. Jeg støtter jer i at komme til at få jer udtrykt i forhold til hinanden, og til at jeres barn kan få ord på den virkelighed barnet er en del af.

Jeg er uddannet spædbarnsterapeut/tidlig traumeterapeut, og har erfaring med at tale med alle børn fra spæd til ung.

Jeg har bevidnet mange børn der har fået ord på virkeligheden og det er ofte forbundet med lettelse, skammen og skylden minimeres og barnet får en oplevelse af at være rigtig. Nervesystemet falder til ro.

Dybest set længes vi alle efter at føle os betydningsfulde og elsket, og det at være i virkeligheden er en kærlig handling fra barnets omsorgspersoner.

Jeg samarbejder med Karen Glistrup og er medunderviser på 5 dages kurser med fokus på personlig og faglig kvalificering i børne- og familiesamtalen. Kurserne bygger på forståelsen af børn og forældre, som beskrives i hendes bog: ”hvad børn ikke ved….har de ondt af”. Læs mere på: www.snakomdet.dk

Måske ønsker i at barnet får samtaler alene, dette er også en mulighed.

Copyright: Marianne Schütt
2020